Beëdigde tolk

Wat is een beëdigde tolk en wanneer heb je deze nodig?

Een beëdigd tolk is niet per definitie beter dan een niet-beëdigde tolk. Het grootste verschil is dat een beëdigd tolk heeft bewezen te voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en een eed heeft afgelegd. Daarom mag hij of zij tolken voor onder andere rechtbanken, notarissen, de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) en de politie. Niet-beëdigde tolken mogen dit niet.

Beëdigde tolk inhuren: bij de wet geregeld

Bij straf- en vreemdelingenzaken mogen alleen beëdigde tolken ingezet worden: tolken die zijn ingeschreven bij het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Dat is bij de wet geregeld. Ben je notaris en zijn de cliënten waar je een passeerafspraak mee hebt staan het Nederlands niet of niet voldoende machtig? Dan ben je ook bij de wet verplicht om een beroep te doen op een beëdigde notaristolk.

Boek je een beëdigd tolk bij ons? Dan regelen we niet alleen je tolk voor je. We zorgen ook dat de juiste persoon en de benodigde tolkapparatuur op de juiste tijd op de juiste plek zijn.

Hoe werkt dat, beëdigd tolk worden?

Wanneer je als tolk een diploma of certificaat van een tolkopleiding (minstens bachelor niveau), een Rbtv-tolktoets of van de SIGV-cursus Gerechtstolken in Strafzaken hebt, is het mogelijk om je in te schrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Je schrijft je dan ook in bij het bureau voor beëdigde tolken, het Wbtv: Wet beëdigde tolken en vertalers.

Dit bureau controleert of iemand die beëdigd tolk wil worden voldoet aan bepaalde eisen, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit en integriteit. Dat is natuurlijk altijd belangrijk bij een tolk, maar zeker wanneer er gevoelige informatie ter sprake komt in rechtszaken. Daarnaast moet een tolk een speciale eed of belofte afleggen, waarin hij of zij belooft het werk eerlijk en onpartijdig uit te voeren.

Aan de eisen voldaan? Belofte afgelegd? Dan mag de tolk zich een beëdigd tolk noemen. En dan kun jij hem of haar inhuren voor jouw tolkopdrachten!

Beëdigd tolk aanvragen: snel en eenvoudig bij HearHear

Wil je een beëdigde tolk inhuren? Je doet gemakkelijk een aanvraag bij HearHear. Vul onderstaand formulier in, dan kunnen we precies inschatten wat jij nodig hebt. We komen snel bij je terug met een bevestiging en een prijsindicatie.

Vind direct de juiste tolk