Type tolkdienst

We onderscheiden zeven verschillende tolkdiensten

Congres- en conferentietolken

Een congres of conferentie vraagt om deskundige simultaantolken. Tolken bij een congres of conferentie is specialistisch werk. Het vereist namelijk veel kennis, ervaring, voorbereiding en een grote dosis concentratie. Congrestolken worden daarom vaak voor belangrijke evenementen ingezet.

Lees meer over congrestolken

Videotolken

Heb je een tolk nodig, maar afspreken op locatie komt nu niet uit (bijvoorbeeld in verband met het coronavirus)? Of heb je veel haast en wil je reistijd besparen? Je kunt de tolk of tolken gemakkelijk laten aansluiten bij je onlinevergadering.

Lees meer over videotolken

Telefoontolken

Het kan voorkomen dat je per direct een tolk nodig hebt. Of dat je liever een telefonische tolkdienst inplant, omdat de tolk fysiek niet aanwezig kan of mag zijn bij de afspraak (bijvoorbeeld in verband met Covid-19). In dat geval kun je gebruikmaken van een telefonische tolkdienst.

Lees meer over telefoontolken

Tolk Nederlandse Gebarentaal

Het zal niemand zijn ontgaan: de aanwezigheid van een gebarentolk tijdens de persconferenties van premier Mark Rutte, ministers en het RIVM. De gebarentolk (officieel: Tolk Nederlandse Gebarentaal) neemt een prominente plaats in achter de spreker, waardoor doven en slechthorenden ook kunnen volgen wat er tijdens de persconferenties wordt gezegd.

Lees meer over Tolk Nederlandse Gebarentaal

Gerechtstolk of juridische tolk

Het Nederlands is de enige toegestane taal in de rechtspraak in Nederland. Als een verdachte de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst, dient er een gerechtstolk (of: juridische tolk) bij de zitting aanwezig te zijn. De gerechtstolk zorgt er dus voor dat er communicatie mogelijk is tussen het gerecht en de anderstalige partij.

Lees meer over gerechtstolken

Notaristolk

Snel een opgeleide notaristolk nodig? We zorgen voor de juiste beëdigde tolk: waar en wanneer dan ook, in welke taal dan ook.

Lees meer over notaristolken

Beëdigde tolk

Een beëdigde tolk mag tolken voor onder andere rechtbanken, notarissen, de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) en de politie. Niet-beëdigde tolken mogen dit niet.

Lees meer over beëdigd tolken

Vind direct de juiste tolk