Tolk Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Wat doet een tolk Nederlandse Gebarentaal eigenlijk?

Het zal niemand zijn ontgaan: de aanwezigheid van een gebarentolk tijdens de persconferenties van premier Mark Rutte, ministers en het RIVM. De gebarentolk (officieel: Tolk Nederlandse Gebarentaal) neemt een prominente plaats in achter de spreker, waardoor doven en slechthorenden ook kunnen volgen wat er tijdens de persconferenties wordt gezegd.

Waarom is dit zo belangrijk? Informatie moet te allen tijde beschikbaar zijn voor iedereen, dus ook voor doven en slechthorenden. De tolk Nederlandse Gebarentaal (NGT) verzorgt onder andere de communicatie tussen doven, slechthorenden en horende mensen. De tolk vertaalt daarnaast ook voor bijvoorbeeld horende gebarentaalgebruikers, verstandelijk gehandicapten en mensen met een spraakgebrek. Het belang van deze tolken is nog eens onderstreept met de wettelijke erkenning van de Nederlandse Gebarentaal eind 2020.

Schrijftolk

Niet alle doven zijn doof geboren. Veel doven zijn op een latere leeftijd doof geworden. Vaak wordt dan ook een schrijftolk ingezet voor plots- en laatdoven. De schrijftolk schrijft alles op wat er wordt gezegd door te werken met een velotype of Veyboard, een speciaal toetsenbord. De schrijftolk baseert zich dus op de gesproken tekst, die wordt omgezet naar geschreven tekst. Personen die doof zijn geboren, hebben nooit gesproken tekst gehoord en daarom ontbreekt voor hen vaak de context. Voor hen wordt vaker een tolk NGT ingezet.

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is essentieel. Als de tolk zich goed kan voorbereiden door bijvoorbeeld een briefing vooraf, kun je een nog hogere kwaliteit van dienstverlening verwachten. Ook vragen we je om specialistisch vocabulaire van tevoren door te geven en om ons te voorzien van inleesdocumenten. Voor sommige woorden is namelijk nog niet direct een gebaar beschikbaar. De tolk kan zich op die manier grondig voorbereiden.

Zijn er doven of slechthorenden aanwezig bij jouw evenement? We zijn je ook hiermee graag van dienst.
Neem gerust contact met ons op via 085 049 92 49 of info@hearheartolken.nl.

Vind direct de juiste tolk