Notaristolk

Wanneer heb je een notaristolk nodig?

Het woord verklaart zichzelf: Een notaristolk tolkt bij de notaris. Maar wanneer is er een tolk nodig bij een passeerafspraak?

Een notaris is verplicht om een beroep te doen op een tolk wanneer een cliënt de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig is. Deze keuze is niet vrijblijvend. Er is namelijk een wet die het volgende voorschrijft: “indien een verschijnende partij de taal van de akte niet voldoende verstaat, verschijnt mede een tolk die de zakelijke inhoud van de akte vertaalt”.

Aangezien iedere punt en iedere komma in deze documenten telt, is het begrijpelijk dat de cliënt goed moet kunnen begrijpen wat er wordt gezegd. Er mogen absoluut geen misverstanden ontstaan. De wetgever vindt het daarom essentieel dat een cliënt wordt geïnformeerd in een taal die hij of zij verstaat. Voorbeelden van documenten die een notaristolk kan vertalen en toelichten, zijn:

  • hypotheekakten
  • akten van levering
  • testamenten
  • huwelijkse voorwaarden
  • volmachten
  • aandelenoverdrachten
  • akten van oprichting
  • statutenwijzigingen

Beëdigde tolk

Een notaristolk is altijd een beëdigde tolk. Dit houdt in dat de tolk is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en bevoegd is om te tolken voor onder andere rechtbanken, de IND en de politie. Bovendien is een notaristolk gespecialiseerd in notarieel recht en op de hoogte van de bijbehorende terminologie.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de afspraak leest de tolk de conceptakte(n) alvast door. Een goede voorbereiding is altijd belangrijk, maar bij een notaristolkdienst essentieel. De tolk is dan vooraf op de hoogte van het type afspraak (welk document wordt er besproken), de namen van de betrokken personen en de specifieke juridische terminologie in de akte. We vragen je daarom altijd om de conceptakte(n) alvast met ons te delen.

Wil je meer weten of wil je een notaristolk reserveren?
Neem contact met ons op via 085 049 92 49 of info@hearheartolken.nl.

Vind direct de juiste tolk