De medische tolk is van levensbelang voor artsen

Ziekenhuizen, zorgcentra en huisartsen: plaatsen waar tolken van levensbelang zijn. Dit zijn misschien niet de eerste locaties die je te binnen schieten als je denkt aan het werk van een tolk, maar uit onderzoek is gebleken dat de inzet van een professionele tolk juist in deze situaties van groot belang is.

Zonder professionele tolk kan de communicatie tussen een arts en een buitenlandse patiënt in sommige gevallen moeizaam verlopen. Een arts is dan al snel aangewezen op handgebaren, Google Translate, of een familielid dat wel beide talen spreekt. Deze opties blijken geen goed alternatief: artsen geven aan dat de kwaliteit van de zorg hierdoor vermindert. Dit komt onder andere doordat de vragen van de artsen vaak slecht of zelfs helemaal niet worden vertaald en veel essentiële informatie hierbij verloren gaat.

Kwaliteit waarborgen

Artsen geven aan taalbarrières makkelijker te kunnen overbruggen door de inzet van professionele tolken. Bovendien laten ze weten dat een tolk de zorg toegankelijk maakt en dat is van belang voor de zorgkwaliteit. De inzet van een tolk leidt volgens artsen namelijk tot betere zorg, een hogere patiënttevredenheid en minder medische consumptie. Daarnaast besparen de artsen kosten doordat zij sneller een diagnose kunnen stellen en de juiste behandeling kunnen kiezen. De kosten voor de inzet van een tolk zijn te verwaarlozen in vergelijking met de kosten die voornoemde situaties met zich kunnen brengen.

Daarnaast kunnen er tijdens een gesprek cultuurverschillen naar voren komen zonder dat dit altijd wordt opgemerkt. Een tolk kan hier actief in bemiddelen. De tolk kan een bepaalde woordkeuze hanteren, zodat deze in de juiste context geplaatst en begrepen wordt. Daardoor is een tolk niet alleen van belang voor de arts, maar ook voor de patiënt zelf. De patiënt krijgt namelijk correcte informatie die begrijpelijk is en hij of zij kan veilig zijn of haar verhaal kwijt. Niet voor niets zegt de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) dat communicatie met anderstalige patiënten moet verlopen in een vorm die begrijpelijk is voor de patiënt en vindt het College voor de Rechten van de Mensen dat de inzet van een tolk essentieel is om het recht op gezondheid te verwezenlijken.

Medisch tolken is een specialisme

Het is dus verstandig en aan te raden om een professionele tolk in te schakelen bij belangrijke medische gesprekken. Medisch tolken is een uitdagend specialisme vanwege de ingewikkelde termen en het gebruik van Latijnse woorden. Gespecialiseerde medische tolken beheersen het vakjargon en kunnen bij ingewikkelde situaties worden ingezet. Schakel HearHear in als je een professionele medische tolk nodig hebt.