Gerechtstolk of juridische tolk

Wat doet een gerechtstolk of juridische tolk eigenlijk?

Het Nederlands is de enige toegestane taal in de rechtspraak in Nederland. Als een verdachte de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst, dient er een gerechtstolk (of: juridische tolk) bij de zitting aanwezig te zijn. De gerechtstolk zorgt er dus voor dat er communicatie mogelijk is tussen het gerecht en de anderstalige partij.

Gerechtstolken of juridische tolken hebben een opleiding gevolgd met een of meerdere specialisaties op het gebied van bijvoorbeeld strafrecht, vreemdelingenrecht, civiel recht, enzovoorts. Daarbij maken zij zich vertrouwd met gerechtsterminologie, het juridisch Nederlands en anderstalige gerechtsterminologie. Vrijwel alle gerechtstolken zijn ingeschreven in het landelijk Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en daarom wordt ook wel gesproken over registertolken.

Een gerechtstolk tolkt simultaan. Dit houdt in dat de tolk tolkt terwijl de spreker spreekt, waardoor er vrijwel geen vertraging optreedt. Door simultaan te tolken tijdens een rechtszitting, wordt deze niet verstoord.

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is essentieel. Vanwege de intensieve aard, de snelheid en het belang van het tolken tijdens een rechtszitting, is het noodzakelijk dat de tolk zich goed heeft kunnen verdiepen in het onderwerp. Daarom vragen we je om ons in ieder geval te laten weten om wat voor soort zitting het gaat (bijv. kort geding, comparitie van partijen, pleidooizitting, enz.) en om ons de relevante stukken toe te sturen, zodat de tolk zich kan inlezen.

Heb je een ervaren gerechtstolk nodig? We zijn je graag van dienst.
Neem contact met ons op via 085 049 92 49 of info@hearheartolken.nl

Vind direct de juiste tolk