Tolken schuiven aan tafel aan bij de internationale politieke top

In de politieke wereldtop zijn tolken onmisbaar. Stel je eens een vergadering van de Verenigde Naties voor: afgevaardigden uit alle 193 lidstaten komen samen. En hoewel de hoeveelheid talen die officieel in de VN wordt gesproken beperkt is tot zes, spreekt lang niet iedereen dezelfde taal. Je zou kunnen zeggen dat de toren van Babel in New York staat.

Diplomatiek tolken is specialistisch werk waarbij een brede kennis van uiteenlopende onderwerpen cruciaal is. Aan de politieke top worden namelijk belangrijke en controversiële politieke kwesties besproken. Wereldleiders erkennen dan ook dat tolken enorm belangrijk zijn.

Diplomatieke tolken als kennisbron

Zo werd Lyndon B. Johnson, president van de Verenigde Staten in de jaren ’60, ooit eens gevraagd wat hij zou doen als zijn hele kabinet zou gaan staken. Zijn antwoord? “Ik zou al mijn ministers vervangen door tolken totdat een permanente oplossing wordt gevonden. Tolken beschikken namelijk al over de kennis van staatsaangelegenheden die benodigd is om te werken als minister.”

Ervaren diplomatieke tolken hebben enorm veelzijdige kennis opgedaan, waaronder ook over diverse culturele en ethische kwesties. Daarnaast beschikken zij over een uitstekend concentratievermogen; tolken moeten namelijk gefocust blijven op de stem en de boodschap van degene voor wie ze tolken, want diplomatiek tolken gaat vaak simultaan.

Discretie

Diplomatieke tolken zijn aanwezig bij overleg waarin zeer gevoelige informatie wordt besproken. Politieke leiders nemen beslissingen die soms miljoenen mensen beïnvloeden. Daarom is eenduidige communicatie van het allergrootste belang; er mag absoluut geen miscommunicatie of misverstand ontstaan. Het inzetten van een tolk minimaliseert de kans hierop en draagt bij aan een onbelemmerde informatieoverdracht. Een strikte eis voor diplomatieke tolken is dan ook dat zij uiterst betrouwbaar, discreet  en accuraat zijn.

Diplomatieke tolken bevinden zich tijdens hun werk in verschillende situaties: de tolken moeten zich zowel op hun gemak voelen voor een groot publiek (miljoenen televisiekijkers bijvoorbeeld) als bij persoonlijke ontmoetingen tussen staatshoofden. Natuurlijk komt dit niet dagelijks voor, maar het is zeker part of the job.

Presteren onder druk

Dat iedere deelnemer begrijpt wat er besproken wordt, is bepalend voor het succes van internationale bijeenkomsten. Tijdens een evenement als een politieke top willen alle deelnemers hun gespreksdoelen bereiken. Het inzetten van de juiste tolken is dan enorm belangrijk.  Het gebeurt meer dan eens dat bij een ontmoeting spanningen ontstaan en negatieve emoties loskomen. Dat levert extra druk op voor de tolk.

Zoals je ziet: tolken is geen eenvoudig beroep. En zeker niet iedere tolk is gemaakt voor de druk van het diplomatiek tolken. Je kunt altijd rekenen op HearHear: wij vinden de meest geschikte tolk en de juiste apparatuur voor jouw bijeenkomst. En mocht de druk toch oplopen, dan houden onze tolken het hoofd koel.