Er wordt weleens gezegd dat in feite iedereen die twee talen spreekt als professionele tolk aan de slag kan. In werkelijkheid is het een ander verhaal. Er komt namelijk veel bij kijken om een professionele tolk te zijn. Er zijn bijzonder veel eisen waaraan een tolk moet voldoen. Hieronder lichten wij vijf factoren toe die belangrijk zijn voor tolken:

1. Neutraliteit

Een tolk moet precies datgene vertalen wat er gezegd wordt. Als tolk mag je geen informatie bewerken, veranderen of toevoegen: de boodschap moet hetzelfde blijven. Dit houdt onder andere in dat een tolk niet partijdig mag zijn. Ook wanneer gevoelige onderwerpen worden besproken en de tolk het niet eens is met wat er wordt beweerd, mag de tolk de informatie niet anders verwoorden of zijn afkeuring laten zien. Een tolk dient enkel te zorgen dat partijen met elkaar kunnen communiceren. De tolk houdt zijn mening dus voor zich.

2. Integriteit

Vertrouwen is belangrijk. Een tolk krijgt namelijk vaak te maken met gevoelige informatie en heeft een bijzondere rol bij gesprekken. De tolk krijgt regelmatig informatie over rechtszaken, medische dossiers of bedrijfsresultaten die niet verspreid  mag worden. Het is daarom van groot belang dat een tolk de informatie voor zich houdt. Het is mogelijk dat de tolk een geheimhoudingsverklaring ondertekent.

3. Nauwkeurigheid

Nauwkeurigheid is van cruciaal belang voor het correct overbrengen van de boodschap. Dit begint met zorgvuldig luisteren. Als de tolk een grote hoeveelheid aan informatie te horen krijgt, maakt hij meestal aantekeningen. Op die manier ziet de tolk geen detail over het hoofd en brengt hij het verhaal accuraat over. En met een heldere en duidelijke stem.

4. Snelheid

Een tolk moet snel schakelen. Vooral simultaantolken moeten luisteren en in een rap tempo de woorden vertalen en weer uitspreken. Simultaantolken worden daarom ook wel de ultieme multitaskers genoemd. Zij kunnen vooruitdenken; veel tolken kunnen zelfs voorspellen wat er gezegd gaat worden. Een bijzondere kwaliteit.

5. Professionaliteit

Tolken zijn experts in wat zij doen: ze weten niet alleen de woorden, maar ook de boodschap en het gevoel van de spreker te vertalen. Hierdoor zijn zij dé professionals op het gebied van meertalige communicatie. Professionaliteit betekent ook een gedegen voorbereiding: enkel een voorbereide tolk kan het beste werk leveren. Daarnaast is een tolk altijd stipt op tijd en representatief gekleed: een echte professional.

Experts

HearHear heeft een database van tolken met bovenstaande kwaliteitskenmerken. Wil jij ook de beste tolk voor jouw evenement? Neem snel contact op met het HearHear-team.